De medische verzorging en verpleging van onze bewoners wordt deels vanuit de AWBZ, deels door de zorgverzekeraar betaald. Dit geld gaat rechtstreeks naar onze zorgverleners (huisartsen en thuiszorgorganisatie).

Bij het Veerhuis zijn vijf betaalde parttime krachten in dienst: twee coördinatoren, de office manager en twee schoonmaakkrachten. Zij worden betaald volgens de functie-inschaling in de geldende cao VVT.
De vrijwilligers krijgen per dienst een kleine vergoeding als tegemoetkoming in de reiskosten (€ 4,-) per gewerkte dienst.
De leden van het bestuur werken als vrijwilliger zonder enige vergoeding.
Er is een groep vrijwilligers die communicatie en fondsenwerving onder haar hoede heeft.

Hospice Veerhuis wordt  uit verschillende bronnen gefinancierd:

  • Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie uit de regeling Palliatieve Terminale Zorg. De overheidsbijdrage is bestemd voor de coördinatie en scholing van vrijwilligers.
  • De zorgverzekeraars betalen het Veerhuis een vergoeding voor de coördinatie van de verpleegkundige zorg.
  • De bewoners betalen een persoonlijke bijdrage voor de verdere kosten zoals eten en drinken, huur en gas, water en licht. Deze bijdrage van 35 euro per dag krijgen ze meestal geheel of gedeeltelijk van de zorgverzekeraar terug.

De drie inkomstenbronnen van het Veerhuis dekken ongeveer tachtig procent van de kosten. Voor het overige is het hospice aangewezen op giften, donaties en legaten.

Jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2020

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2019

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2018

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2017

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2016

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2015

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2014

Jaarverslag Stichting Hospice Veerhuis 2013