Telefoonnummer: 020 671 36 81

giften, donaties, legaten

> Wilt u ons financieel steunen?

Dat kan op verschillende manieren:

  • U doet een eenmalige gift.
  • U wordt donateur. In dat geval schenkt u een vaste bijdrage per kwartaal, halfjaar of jaar (minimaal 15 euro).
  • U schenkt een legaat. In dat geval legt u in uw testament een bedrag vast voor het Veerhuis.
  • U vertegenwoordigt een bedrijf of vereniging en wordt bedrijfs- of verenigingsdonateur. In dat geval schenkt u ons minimaal 500 euro per jaar.

Natuurlijk zijn wij erbij gebaat als u periodiek schenkt of het Veerhuis in uw testament opneemt. Dat geeft ons meer financiële zekerheid voor de toekomst.
Hospice Veerhuis heeft een ANBI-status  (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat is gunstig voor uw aftrekmogelijkheden.
Donateurs ontvangen desgewenst onze nieuwsbrief (verschijnt onregelmatig).

> Wist u dat?

Periodieke schenkingen, ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd, volledig aftrekbaar zijn voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst worden opgesteld.
Hier te downloaden bij de Belastingdienst:
Overeenkomst periodieke gift in geld

Donateurformulier Stichting Hospice Amsterdam

> Individuele acties

Af en toe wordt het Veerhuis verrast door hartverwarmende initiatieven:

  • Een vrijwilliger vroeg in plaats van verjaardagscadeaus een bijdrage voor het Veerhuis en doneerde op die manier ruim 300 euro.
  • Een collecte in een kerk leverde het Veerhuis ruim 800 euro op.
  • Eind 2013 ontvingen we een stroom aan kleine donaties met de tekst: ‘ter nagedachtenis aan….’  De overledene in kwestie, die de laatste periode in het Veerhuis had doorgebracht, had op de rouwkaart verzocht om een gift aan het Veerhuis in plaats van bloemen.
  • Een nichtje van een oud-bewoonster had op school geld ingezameld en kwam dat zelf brengen.
  • Een huisarts uit de Rivierenbuurt had bij haar afscheid van haar patiënten 1500 euro voor het Veerhuis gekregen.

> Wilt u meer informatie?

Mail naar Paula Siegers: administratie@hospiceveerhuis.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
bankrekening NL33 TRIO 0212 1883 99
t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam