Wilt u ons financieel steunen?

Dat kan op verschillende manieren:

  • U doet een eenmalige gift.
  • U wordt donateur. In dat geval schenkt u een vaste bijdrage per kwartaal, halfjaar of jaar.
  • U schenkt een legaat. In dat geval legt u in uw testament een bedrag vast voor het Veerhuis.
  • U vertegenwoordigt een bedrijf of vereniging en wordt bedrijfs- of verenigingsdonateur. 

Natuurlijk zijn wij erbij gebaat als u periodiek schenkt of het Veerhuis in uw testament opneemt. Dat geeft ons meer financiële zekerheid voor de toekomst.
Hospice Veerhuis heeft een ANBI-status  (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat het bedrag van de schenking geheel aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting van de schenker.
Donateurformulier Stichting Hospice Amsterdam

Wist u dat?

Periodieke schenkingen, ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd, zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst worden opgesteld.
Hier te downloaden bij de Belastingdienst:
Overeenkomst periodieke gift in geld

Individuele acties

Af en toe wordt het Veerhuis verrast door hartverwarmende initiatieven:

  • Een buurtbewoner en vaste donateur van ons hospice vroeg in plaats van verjaardagscadeaus een bijdrage voor het Veerhuis en doneerde op die manier ruim € 300,-.
  • Een collecte in een kerk leverde het Veerhuis ruim € 500,- euro op.
  • Soms ontvangen we een stroom aan kleine donaties met de tekst: ‘ter nagedachtenis aan….’  De overledene in kwestie, die de laatste periode in het Veerhuis had doorgebracht, had op de rouwkaart verzocht om een gift aan het Veerhuis in plaats van bloemen.
  • Een kleindochter van een oud-bewoner had op school geld ingezameld en kwam dat zelf brengen.
Wilt u meer informatie?

Mail naar Wim Hoogzaad: administratie@hospiceveerhuis.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
bankrekening NL33 TRIO 0212 1883 99
t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam

of direct doneren via iDeal of PayPal/Creditcard