Het bestuur van de Stichting Hospice Amsterdam bestaat uit:

Geertrui Thomasse – voorzitter
Robert Jan van Weele – penningmeester
Jack van Lint – fondsenwerving
Patty Granetia – bestuurslid

Contact (per post of e-mail):

Secretaris Stichting Hospice Amsterdam
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ Amsterdam
fax: 020 670 17 57
e-mail: info@hospiceveerhuis.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33300071

Statutenwijziging december 2021