Netwerk en links

Hospice Veerhuis is aangesloten bij:

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Amsterdam (NPTA)
Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Nederland (NPTN)
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)

Overige links

Agora: landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Palliactief: Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg
Zorgwijzer: website met een schat aan actuele informatie

Care for Cancer: helpt je keuzes maken als u kanker heeft (Nederlandstalig)
Ik-Leef.nl: als je ongeneeslijk ziek bent geworden, misschien doodgaat… hoe regel je dan je leven?
Landelijk Steunpunt Rouw: biedt zowel op emotioneel als zakelijk gebied hulp en advies bij rouw en verlies

Rouwverwerking met behulp van de rouwwijzer

Uitvaart.nl: alles over uitvaarten
Netwerk Uitvaartvernieuwers
: voor een begrafenis of crematie zoals u en uw naasten het willen
Museum Tot Zover: Nederlands Uitvaartmuseum, het nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart in onze multiculturele samenleving