Met een continue aandacht voor kwaliteit richt Hospice
Veerhuis zich op een verdere professionalisering van zijn
dienstverlening. Een en ander is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.

Het volledige Kwaliteitshandboek staat hier