In Hospice Veerhuis bieden wij zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Zorg waarbij kwaliteit van leven voorop staat, een optimale bestrijding van pijn, misselijkheid , benauwdheid. Daarnaast is er veel aandacht voor wat u op dit moment belangrijk vindt.

Wij werken samen met een vaste groep gespecialiseerde verpleegkundigen van  thuiszorgorganisatie Evean. ’s Nachts is  er altijd een verpleegkundige aanwezig.
Meestal kan uw eigen huisarts u blijven begeleiden.  Blijkt dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u van buiten de regio komt, dan kunt u een beroep doen op een van onze gespecialiseerde huisartsen.

Ondanks alle goede zorg kan het lijden door iemand toch als ondraaglijk worden ervaren. In een dergelijke situatie kan aan de huisarts een verzoek tot euthanasie worden gedaan. Er volgt dan een intensief traject van gesprekken., waarbij ook een onafhankelijke arts wordt geconsulteerd.
Er is ons alles aan gelegen u een sfeer van veiligheid en vertrouwen te bieden.