In Hospice Veerhuis bieden wij zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Zorg waarbij kwaliteit van leven voorop staat, een optimale bestrijding van pijn, misselijkheid, benauwdheid. Daarnaast is er veel aandacht voor wat u op dit moment belangrijk vindt.

Wij werken samen met een vaste groep gespecialiseerde verpleegkundigen van  thuiszorgorganisatie Evean. ’s Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig.
Zo mogelijk kan uw eigen huisarts u blijven begeleiden.  Blijkt dit geen optie, bijvoorbeeld omdat u van buiten de regio komt, dan kunt u een beroep doen op een van onze gespecialiseerde huisartsen.

Ondanks alle goede zorg kan het lijden door iemand toch als ondraaglijk worden ervaren. In een dergelijke situatie kan aan de huisarts een verzoek tot euthanasie worden gedaan. Er volgt dan een intensief traject van gesprekken, waarbij ook een onafhankelijke arts wordt geconsulteerd.
Er is ons alles aan gelegen u een sfeer van veiligheid en vertrouwen te bieden.

Enkele weken na overlijden sturen we uw nabestaanden een aantal evaluatievragen over de ervaringen in het Veerhuis. Dit gaat over het verblijf, de zorg, de sfeer, de vrijwilligers, de medewerkers enz. Dit onderzoek wordt voor VPTZ (de overkoepelende organisatie voor vrijwilligers in de palliatieve zorg) uitgevoerd door Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij scoren op dit moment een 9,8 dat is hoog. Maar er zullen altijd punten ter verbetering zijn, en met dit onderzoek krijgen we die in beeld en kunnen we hier aandacht aan besteden.