Telefoonnummer: 020 671 36 81

uw zorg

In hospice Veerhuis bieden wij zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Zorg waarbij kwaliteit van leven voorop staat, een optimale bestrijding van pijn, misselijkheid , benauwdheid. Daarnaast is er veel aandacht voor wat u op dit moment belangrijk vindt.

Wij werken samen met een vaste groep gespecialiseerde verpleegkundigen van  thuiszorgorganisatie Particura. ’s Nachts is  er altijd een verpleegkundige en een verzorgende aanwezig.
In de regel kan uw eigen huisarts u blijven begeleiden.  Als u van buiten de regio komt, kunt u een beroep doen op een van onze gespecialiseerde huisartsen.

Ondanks alle goede zorg kan het lijden door iemand toch als ondraaglijk ervaren worden. In een dergelijke situatie  kan aan de huisarts een verzoek tot euthanasie worden gedaan. Er volgt dan een intensief traject van gesprekken.  Daarnaast wordt een onafhankelijke arts geconsulteerd.
Er is ons alles aan gelegen u een sfeer van veiligheid en vertrouwen te bieden.