Telefoonnummer: 020 671 36 81

Aanmelden

> voor wie

U kunt in het Veerhuis terecht als u naar verwachting niet meer dan drie maanden te leven hebt.
Als u een verhuizing naar het Veerhuis overweegt, kunt u zelf contact opnemen, maar ook uw familie kan dat doen, of uw huisarts, de thuiszorg of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis.
Samen met u of uw vertegenwoordigers bekijkt de coördinator of een verblijf in het Veerhuis wenselijk en mogelijk is. U kunt ook eerst een afspraak maken om een keer te komen kijken.

Download Brochure 2015 Hospice Veerhuis

 > kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de medische en verpleegkundige zorg die onze huisartsen en de thuiszorgorganisatie bieden. Zelf betaalt u een bijdrage van 35 euro per dag voor verblijfskosten. Vaak wordt dit door de zorgverzekeraar vergoed. Kijk hier om te zien wat uw eigen zorgverzekeraar daarin doet.
In overleg kunnen  familie of vrienden blijven logeren en mee-eten. Logeren kost 15 euro per nacht en mee-eten 7,50 euro.
Als de kosten een belemmering voor uw verblijf in het Veerhuis vormen, kunt u dat met onze coördinatoren bespreken.