Voor wie

U kunt in het Veerhuis terecht als u naar verwachting niet meer dan drie maanden te leven hebt.
Als u een verhuizing naar het Veerhuis overweegt, kunt u zelf contact opnemen, maar ook uw familie kan dat doen, of uw huisarts, de thuiszorg of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis.
Samen met u of uw vertegenwoordigers bekijkt de coördinator of een verblijf in het Veerhuis wenselijk en mogelijk is. U kunt ook eerst een afspraak maken om een keer te komen kijken.

Kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de medische en verpleegkundige zorg die onze huisartsen en verpleegkundigen bieden. Zelf betaalt u (per 1 februari 2024) een bijdrage van € 50,- per dag voor verblijfskosten. Vaak wordt dit door de zorgverzekeraar vergoed. Kijk hier om te zien wat uw eigen zorgverzekeraar daarin doet.

Vormt de hoogte van de eigen bijdrage een drempel voor opname? Dan kan dit tijdens de intake worden aangegeven en zoeken we samen naar een passende oplossing.

In overleg kunnen  familie of vrienden blijven logeren en mee-eten. Logeren met ontbijt kost € 15,-  per nacht. Lunch € 5,- en diner € 7,50.