Hospice het Veerhuis heet formeel Stichting Hospice Amsterdam. Het Veerhuis is gespecialiseerd in palliatieve, terminale zorg. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier vrijwillige bestuurders. De dagelijkse leiding van het Veerhuis is in handen van de twee betaalde coördinatoren, die de werkzaamheden aansturen van de office manager, het medisch-verpleegkundig team en zo’n zestig vrijwilligers voor zorg en ondersteuning.

Jaarplan 2023

Meerjarenplan 2022-2024

Privacyreglement Hospice Veerhuis

Klachtenregeling