Het Veerhuis is een ‘bijna-thuis-huis’. Het gaat ons erom dat onze bewoners hun laatste dagen, weken of maanden kunnen leven zoals zij willen, bijna zoals thuis. De naam van ons hospice kan op verschillende manieren worden uitgelegd: het staat voor het huis van de veerman, die helpt mensen over een rivier te zetten. Het staat voor meeveren, meebewegen met de bewoners en hun naasten. En het staat voor de lichtheid van een veertje, want naast het lijden van onze bewoners en het verdriet om het afscheid, wordt het leven intens geleefd in het Veerhuis. Voor zover het in onze macht ligt, doen wij er alles aan deze periode te verlichten.