Het dagelijks leven in het Veerhuis steunt op vrijwilligers. Zij vormen met coördinatoren en beroepskrachten een hecht team dat de bewoners in hun laatste fase bijstaat. De zorgvrijwilliger werkt in wisselende dienst, maar minimaal tweemaal vier uur in de week. De kookvrijwilliger komt zo mogelijk een maal per week de maaltijd voor de bewoners verzorgen.
Heeft u interesse, stuur het onderstaande contactformulier naar info@hospiceveerhuis.nl , dan wordt er contact met u opgenomen.

Een Veerhuisvrijwilliger

Onze vrijwilligers zijn geen heiligen, geen ideaaltypes, maar concrete personen – mensen met een eigen verleden, heden en toekomst, met eigen kracht en zwakheden. Wat verwacht het Veerhuis van zijn vrijwilligers?

Bewogenheid & respect
Een vrijwilliger in het Veerhuis is iemand die om mensen geeft, begaan is met hun lot en houdt van onderlinge verschillen. Onze vrijwilligers hebben oog voor de eigenheid van mensen, respecteren hun waardigheid en beseffen dat de stervende een heel leven achter zich heeft. Een vrijwilliger reduceert mensen niet tot hun ziekte, leeft mee met hun lijden, maar verliest zich niet in mee-lijden. Je hebt ruimte voor de ander en kan dingen láten. Je bent ervan doordrongen dat je familie en vrienden niet voor de voeten loopt, maar wel kan steunen als dat nodig is. Je hoeft niet op alles een antwoord te hebben en je kent ook je eigen tekortkomingen. Vrijblijvendheid is een vrijwilliger in het Veerhuis vreemd. Wie zich verbindt met iemand die sterft en zijn naasten, kan het niet laten afweten.

Eigen verlies & rouw
Vrijwilligers in het Veerhuis hebben zicht op hun eigen omgang met verlies en rouwen. Als er mensen in je nabije omgeving zijn overleden, heb je dit zodanig verwerkt dat je eigen verdriet en problemen niet worden vermengd met die van de stervende en zijn naasten.

Als je als vrijwilliger in ons hospice in je naaste omgeving met een sterfgeval te maken krijgt, laat je dat de coördinator weten. Je kan dan rekenen op extra aandacht. Zo kan in overleg worden besloten om het vrijwilligerswerk een tijdje neer te leggen.

Praktische vaardigheden
De vrijwilliger is bereid en in staat verzorgende taken op zich te nemen, eventueel op aanwijzing van de verpleegkundigen in het team. Naast lichte huishoudelijke werkzaamheden doe je in principe dezelfde soort dingen als mantelzorgers, al stel je je wel terughoudend op.

Je verliest je niet in redderen en zorgen, je overschrijdt je eigen grenzen niet, maar je bent wel in staat het iemand – ook praktisch gezien – zo comfortabel mogelijk te maken. Onze vrijwilligers werken graag in teamverband.

Training & bijeenkomsten
Als vrijwilliger van het Veerhuis neem je deel aan praktische en persoonlijke trainingen, intervisie, themabijeenkomsten en werkoverleg.

Wilt je je aanmelden als vrijwilliger? Vul dan het aanmeldformulier in en mail het naar info@hospiceveerhuis.nl

Aanmeldformulier voor nieuwe vrijwilligers

Naamkaartjes van vrijwilligers

Naamkaartjes van vrijwilligers