Als u bent overleden krijgen uw nabestaanden rustig de tijd om u naar eigen wens en overtuiging te verzorgen. Een medewerker van het Veerhuis kan ze daar eventueel bij helpen. Vervolgens wordt uw lichaam naar het uitvaartcentrum overgebracht, waar het desgewenst wordt opgebaard.

Als uw nabestaanden na enige tijd nog eens een bezoek aan het Veerhuis willen brengen, of als ze behoefte hebben aan een nazorggesprek, dan kunnen ze contact met ons opnemen.