Telefoonnummer: 020 671 36 81

De mensen

In het Veerhuis werken vrijwilligers en beroepskrachten nauw samen. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Wat de mensen van het Veerhuis bindt is aandacht, toewijding en respect. En een open houding voor iedereen die hier komt met zijn eigen verhaal over zijn leven, zijn ziekte, zijn sterven. We bieden u en uw familie en vrienden ruimte, we leven mee en staan u ter zijde. Maar de regie over uw leven houdt u zelf.