Coördinatoren

Spil van het Veerhuis zijn de twee coördinatoren Marius Gort en Marianne Niewenhuis. Zij hebben de dagelijkse gang van zaken onder hun hoede, onderhouden de contacten met interne en externe medewerkers en met het bestuur. Ook bewoners en hun naasten kunnen zich met opmerkingen, wensen en klachten tot hen wenden.

Andere medewerkers

Wim Hoogzaad zorgt voor alle administratieve zaken binnen het hospice. Roos Vonk en Stephanie Kratz zijn de vaste schoonmaakkrachten, in dienst van het Veerhuis.

Vrijwilligers

L1009276-Edit

Het Veerhuis heeft een stabiel team van betrokken vrijwilligers. Ze dragen ieder voor zich met hun eigen talenten bij aan ons hospice. Sommigen hebben een vaste taak op zich genomen: ze koken, tuinieren of doen klussen in huis.
Van ’s ochtends zeven tot ’s avonds elf uur zijn er altijd twee vrijwilligers in huis. Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig aangenomen en opgeleid. Het spreekt voor zich dat zij zich inzetten met aandacht en respect en afstemmen op uw behoeften, noden en wensen – of die nu lichamelijk, psychisch, geestelijk of spiritueel van aard zijn. Zij vullen de zorg van uw eigen familie- en vriendenkring aan, of nemen die zo nodig zelfs over.

Wilt u zelf vrijwilliger worden? Kijk dan hier: Vrijwilligers

Medisch verpleegkundig team

Het Veerhuis werkt met een vast team van verpleegkundigen in dienst van Evean. Zij werken allemaal uit overtuiging in de palliatieve zorg. Door hun jarenlange verbondenheid met ons hospice zijn zij goed ingespeeld op elkaar en op onze vrijwilligers.

Huisartsen

Bewoners houden meestal hun eigen huisarts. Voor bewoners bij wie dat niet mogelijk is, werkt het Veerhuis samen met een aantal vaste huisartsen.