Telefoonnummer: 020 671 36 81

vrijwilliger worden?

We zoeken weer nieuwe vrijwilligers! Meld je aan met het formulier onderaan deze pagina.

Het dagelijks leven in het Veerhuis steunt op vrijwilligers. Zij vormen met coördinatoren en beroepskrachten een hecht team dat de bewoners in hun laatste fase bijstaat. Elke vrijwilliger werkt in wisselende dienst, maar minimaal tweemaal vier uur in de week.
Wilt u een oriënterend gesprek met onze coördinatoren, neemt u dan gerust contact met hen op, het liefst per e-mail.

> profiel Veerhuisvrijwilliger

Een vrijwilliger is geen heilige, geen ideaaltype, maar een concrete persoon – iemand met een eigen verleden, heden en toekomst, met eigen kracht en zwakheden. Wat verwacht Hospice Veerhuis van zijn vrijwilligers?

• Bewogenheid & respect
Een vrijwilliger in het Veerhuis is iemand die om mensen geeft. Ze (m/v) is begaan met hun lot en houdt van onderlinge verschillen. Ze heeft oog voor de eigenheid van mensen, respecteert hun waardigheid en beseft dat de stervende een heel leven achter zich heeft. Ze reduceert mensen niet tot hun ziekte, leeft mee met hun lijden, maar verliest zich niet in mee-lijden. Ze heeft ruimte voor de ander en kan dingen láten. Zo is ze ervan doordrongen dat ze familie en vrienden niet voor de voeten moet lopen, maar desgewenst wel kan steunen. Ze weet dat ze niet op alles een antwoord hoeft te hebben en kent ook haar eigen tekortkomingen. Ze is flexibel met haar tijd en in haar denken, maar vrijblijvendheid is haar vreemd. Wie zich verbindt met iemand die sterft en zijn naasten, kan het niet laten afweten.

• Eigen verlies & rouw
Een vrijwilliger in het Veerhuis heeft zicht op haar eigen omgang met verlies en rouwen. Als er mensen in haar nabije omgeving zijn overleden, heeft ze dit zodanig verwerkt dat ze haar eigen verdriet en problemen niet vermengt met die van de stervende en zijn naasten.

Als een vrijwilliger die al in het hospice werkt in haar naaste omgeving met een sterfgeval te maken krijgt, laat ze dat de coördinator weten. Ze kan dan rekenen op extra aandacht. Zo nodig kan in overleg worden besloten dat ze haar vrijwilligerswerk een tijdje neerlegt.

• Praktische vaardigheden
De vrijwilliger is bereid en in staat verzorgende taken op zich te nemen, eventueel op aanwijzing van de verpleegkundigen in het team. Naast lichte huishoudelijke werkzaamheden doet ze in principe dezelfde soort dingen als mantelzorgers, al stelt ze zich wel terughoudend op.

Ze verliest zich niet in redderen en zorgen, ze overschrijdt haar eigen grenzen niet, maar ze is wel in staat het iemand – ook praktisch gezien – zo comfortabel mogelijk te maken. Een vrijwilliger van het Veerhuis werkt graag in teamverband.

• Training & bijeenkomsten
Een vrijwilliger van het Veerhuis is bereid deel te nemen aan praktische en persoonlijke trainingen, themabijeenkomsten en werkoverleg.

 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Vul dan onderstaand document in en mail het naar het Veerhuis

Aanmeldformulier voor nieuwe vrijwilligers