Telefoonnummer: 020 671 36 81

vrijwilligers

L1009276-Edit
Van ’s ochtends zeven tot ’s avonds elf uur zijn er altijd twee vrijwilligers in huis. Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig aangenomen en opgeleid. Het spreekt voor ons vanzelf dat zij hun inzet met aandacht en respect afstemmen op uw behoeften, noden en wensen – of die nu lichamelijk, psychisch, geestelijk of spiritueel van aard zijn. Zij vullen de zorg van uw eigen familie- en vriendenkring aan, of nemen die zo nodig zelfs over.
Het Veerhuis prijst zich gelukkig met zijn stabiele team van betrokken vrijwilligers. Ze dragen ieder voor zich met hun eigen talenten bij aan ons hospice. Sommigen hebben een vaste taak op zich genomen: ze koken, tuinieren of doen klussen in huis. De meesten zijn er gewoon voor u en de uwen.

Zie ook: vrijwilliger worden?


Oproep: Hospice Veerhuis zoekt zorgvrijwilligers. Mail: info@hospiceveerhuis.nl

Op 15 oktober 2015 werden bij het speeltuintje aan de Vincent van Goghstraat een paar ‘blokken tot communicatie’ onthuld. Dit is een initiatief van Hulplijn Amsterdam en Stadsdeel Zuid.