Telefoonnummer: 020 671 36 81

coördinatoren

Spil van het Veerhuis zijn de twee coördinatoren Marius Gort en Marianne Niewenhuis. Zij hebben de dagelijkse gang van zaken onder hun hoede, onderhouden de contacten met interne en externe medewerkers en met het bestuur. Ook bewoners en hun naasten kunnen zich met opmerkingen, wensen en klachten tot hen wenden.