Telefoonnummer: 020 671 36 81

coördinatoren

Spil van het Veerhuis zijn de twee coördinatoren Ineke Zweers en Christa Kristensen. Zij hebben de dagelijkse gang van zaken onder hun hoede, onderhouden de contacten met interne en externe medewerkers en met het bestuur. Ook bewoners en hun naasten kunnen zich met opmerkingen, wensen en klachten tot hen wenden.

Ineke Zweers

DSC_0878
‘De dood overkomt iedereen. Het is goed er af en toe bij stil te staan: waar wil je dat je bed staat als het zover is, wie mag er dan bij je zijn, wie mag je verdriet zien?
‘Het lijkt misschien vreemd, maar soms zie ik overeenkomsten met een bevalling: je beweegt met iemand mee, in zijn stroom, je laat het gebeuren, laat toe wat er is. Vaak gaat dat op een heel natuurlijke manier. Meeveren met al die verschillende mensen, dat maakt mijn werk zo boeiend.’

Christa Kristensen

DSC_0885
‘Mensen komen hier heel onwennig binnen, ook de familie, kwetsbaar. Al snel merken ze dat het een vriendelijk en ongedwongen huis is – een heel gewoon huis. We hebben nauwelijks protocollen, die heb je thuis ook niet en in het Veerhuis is het bijna net als thuis..’